ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းတုို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တဲ့ အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္း(၁/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲကို ဇူလိုင္လ(၁၅)ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္းကို တစ္ပတ္မွာ စေန၊တနဂၤေႏြ(၂)ရက္နဲ႔(၂)လတာသင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ၿပီးသင္တန္းၿပီးရင္ေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း ရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းသားေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစဖို႔ ကိုျပင္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္မယ့္သူေတြကေတာ့ အနည္းဆံုးအတန္းပညာ(၈)တန္းေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမယ္လို႔သိရပါ တယ္။သင္တန္းသားေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမယ့္အျပင္ အလုပ္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္တာေၾကာင့္သင္တန္းတက္ေရာက္ ရတာျဖစ္တယ္လို႔သင္တန္းသားေတြကေျပာပါတယ္။

အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္းမွာ သင္ၾကားေပးမယ့္သင္တန္းဆရာေတြကေတာ့ အစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဆရာေတြလာေရာက္သင္ၾကားေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားအသင္းအေနနဲ႔ အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္းၿပီးပါက အဲကြန္းျပင္သင္တန္း စက္ပစၥည္းျပင္သင္တန္းနဲ႔အေဆာက္အဦးသင္တန္းေတြကိုလည္းသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News