ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ဆဌမေန႔ႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇူလုိင္လ(၁၆)ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္ရွင္းဗဟိုဌာန(၂) MICC(2) မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ဦးေဆာင္သဘာပတိ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။  အဲဒီေနာက္က႑အလိုက္ အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္သြင္းျခင္းအစီအစဥ္မွာႏိုင္ငံေရးက႑အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္(၄)ခ်က္ကို UPDJC အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)ကလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးက႑အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္(၁)ခ်က္ကို UPDJC အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊကလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္(၇)ခ်က္ကို UPDJC အတြင္းေရးမွဴး ဦးႏိုင္ငံလင္းကလည္းေကာင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္(၂)ခ်က္ကိုေတာ့ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔က အသီးသီးတင္သြင္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအစုအဖြဲ႔မွကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟန္၊လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔မွညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦး၊  တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔မွကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦး၊  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏိုင္ေအာင္မေငး ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔မွကိုယ္စားလွယ္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္တို႔က  ေထာက္ခံေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။အဲဒီေနာက္ ဦးေဆာင္သဘာပတိ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက က႑အလိုက္အဆိုျပဳေသာ အဆိုျပဳခ်က္(၁၄)ခ်က္အေပၚ အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီက တင္သြင္းလာေသာ စာတမ္းမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္းက အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းခဲ့ရာUPDJC မွ တင္သြင္းလာေသာ စာတမ္း(၅၆)ေစာင္ကို ဦးေဆာင္သဘာပတိ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း မွအတည္ျပဳထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ဦးေဆာင္သဘာပတိဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သဘာပတိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေမာင္၀င္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News