(၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Cyber Security&Data Privacy”  ICT Talk ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ (14)ရက္က MICT Park မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ICT  Talk ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊  ဘဏ္ေတြ၊ အစိုးရမပာုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အၿပင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ လံုၿခံဳမွဳနဲ႔မူပိုင္ခြင့္ေတြ အတြက္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ျပီး    နည္းပညာေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါေနတာဆိုတာေတြကို ရန္ကုန္တို္င္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ICT နည္းပညာက  တကယ္သံုးစြဲတတ္မယ္ဆိုရင္   ေကာင္းက်ိဴးအမ်ားၾကီးရွိေပမဲ႔  မိမိတို႔ရဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ၊ Informationေတြကိုလံုၿခံဳစြာ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္္ေတာ႔ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြ ၿဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အသိပညာရရွိေစဖို႔နဲ႔ ဒီနည္းပညာက ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အဓိကက႑ကေန ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာသိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းက လက္ရိွမွာ E-Government ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ၊Mobile ICT Learning စင္တာေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားျပီး၊ နည္းပညာျပပြဲေတြကိုလည္း တစ္ႏွစ္ကို (2)ၾကိမ္ ျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News