စာေရးဆရာေက်ာ္ေက်ာ္လိွဳင္ရဲ႕ ဗုဒၶအဆံုးအမျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း  စာအုပ္သစ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Chatrium Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶအဆံုးအမျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း စာအုပ္က စာေရးဆရာေက်ာ္ေက်ာ္လိွဳင္ရဲ႕ (၁၆)အုပ္ေျမာက္စာအုပ္သစ္ျဖစ္ျပီး၊ (၃၈)ျဖာ မဂၤလာတရားကို အေျခခံျပီး စာေရးသူရဲ႕ေခတ္အျမင္နဲ႔ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုေပါင္းစပ္ေရးသားထားတဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶအဆံုးအမျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းစာအုပ္ကို Smart စာေပမွျဖန္႔ခ်ီထားတာျဖစ္ျပီး၊မေကာင္းမႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ဆိုတာ ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းျခင္းထက္ပိုတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ မိမိရဲ႕အေျပာအဆိုအမူအရာေတြက သူတစ္ပါးကိုထိခိုက္ေစျခင္း၊ သဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ မေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အေျခခံေရးသားထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။စာေရးဆရာေက်ာ္ေက်ာ္လိွဳင္ရဲ႕ (၁၆) အုပ္ေျမာက္ စာအုပ္ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶအဆံုးအမျဖင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းစာအုပ္ကို  အုပ္ေရ(၂၀၀၀) ျဖန္႔ခ်ီေပးေနတာျဖစ္ျပီး၊ စာအုပ္တန္ဖိုးအေနနဲ႔  တစ္အုပ္လွ်င္ေငြက်ပ္(၄၀၀၀)နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

Related News