တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ အာဆီယံ - မဲေခါင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို သြားေရာက္ျပသေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလး)က တာ၀န္ရွိသူထံကသိရပါတယ္။ အာဆီယံ - မဲေခါင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ မွ ၂၇ ရက္အထိ ၅ရက္ ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို သြားေရာက္ျပသေရာင္းခ် ရတာဟာ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည္ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ထြက္ရွိတာကို ကမၻာကသိရွိေစဖို႔ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ကို သြားေရာက္ျပသေရာင္းခ်ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၱေလး)မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းေအးက ေျပာပါတယ္။

ယခု က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို အေခ်ာထည္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေက်ာက္စိမ္း လက္၀တ္ရတနာ၊ ပတၱျမား၊ နီလာလက္၀တ္ရတနာေတြနဲ႔ အျခား အမွတ္တရပစၥည္းေတြျပသေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို သြားေရာက္ ေရာင္းခ်တဲ့အတြက္ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာေတြ ရရွိလာေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလး) အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲေတြကို ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News