ေဆးတကၠသိုလ္ေတြမွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြဟာ စာသင္ႏွစ္ရဲ႕ ဒုတိယႏွစ္မွာ ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္ကေတာ့ ထူးခြ်န္ေၿပာင္ေၿမာက္တဲ႔ ဆရာ၀န္ေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ႔  လူ႕ကိုယ္ခႏၶာ တည္ေဆာက္ပံုေတြကို  လက္ေတြ႔ဆန္းစစ္ေလ႔လာရတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေလ႔လာႏိုင္ဖို႕အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ အလွဴရွင္ေတြဟာ သူတို႕အသက္ရွိစဥ္ကာလကတည္းက သူတို႕ဆံုးပါးသြားခဲ႔ရင္  ရုပ္အေလာင္းေတြကို ေဆးတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စမ္းသပ္ေလ႔လာႏိုင္ဖို႕အတြက္ လာေရာက္လွဴဒါန္းထားၾကတာပါ။

ခႏၶာကိုယ္အလွဴခံမႈကို ေဆးတကၠသိုလ္ေတြ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ (၁၆)ရာစုကစၿပီး ယေန႕ခ်ိန္ထိ လွဴဒါန္းမႈေတြကိုလက္ခံေနတာၿဖစ္ပါတယ္။လွဴဒါန္းခ်င္တဲ႔ အလွဴရွင္ေတြက (၁၈)ႏွစ္ၿပည့္ၿပီးပါက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လာေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ၿပီး (၁၈)ႏွစ္မၿပည့္ေသးသူေတြကေတာ့ မိဘအုပ္ထိန္းသူခြင့္ၿပဳခ်က္နဲ႕အတူ လာေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလို လွဴဒါန္းၿပီးတဲ႔ အလွဴရွင္ေတြကို ေဆးတကၠသိုလ္ေတြက ဂုဏ္ၿပဳလႊာေတြေပးအပ္တဲ႔အၿပင္ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြရဲ႔ အသံတိတ္ဆရာေတြအၿဖစ္မွတ္ယူကာ  “၀ိညာဥ္မဲ႔ၿမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ”အမည္နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဂုဏ္ၿပဳပူေဇာ္ပြဲေတြကို ၿပဳလုပ္ေပးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ေဆးတကၠသိုလ္(၂)မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္ကိုခႏၶာကိုယ္လာေရာက္လွဴဒါန္းသူ(၁၀)ေယာက္၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း လွဴဒါန္းမႈေတြကို လက္ခံေပးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News