ေရြႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏွင့္ ၀တၱကေျမမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ စီစီတီဗြီကင္မရာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီလုံျခံဳေရး အခ်က္ျပစနစ္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ေဆာလ့္၀ဲမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔ထံက သိရပါတယ္ ။စီစီတီဗြီကင္မရာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီလုံျခံဳေရးအခ်က္ျပစနစ္ထည့္သြင္းထားတဲ့ ေဆာ့၀ဲမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ေနရာေတြကိုက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္တာ ပိုင္ရွင္မဲ့ပစၥည္းေတြ အခ်ိန္အၾကာၾကီး ရွိေနရင္ သတိေပးတာေတြ ကင္မရာေတြကိုလူကေစာင့္ၾကည့္စရာမလိုဘဲ  အလန္းေပးတဲ့စနစ္ေတြပါ၀င္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ပထမပိုင္းအေနနဲ႔ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းေတြ ၊ တပ္ဆင္မယ့္ ပစၥည္းေတြစစ္ေဆးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္အဖြဲ႔ ေတြဖြဲ႔ၿပီး အဲ့ဒီအဖြဲ႔က အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွ တပ္ဆင္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒီလိုလံုျခံဳေရးေဆာ့၀ဲမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ FISCA(ဖစ္စကာ) Enterprise ကုမၸဏီနဲ႔ Huawei Technologies ကုမၸဏီတို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီလိုတပ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ ၾကီးအတြက္ ေကာက္ခံရရွိထားတဲ့ အလွဴေငြမ်ားကို အသံုးျပဳသြားဖို႔စီစဥ္ထားၿပီး ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႔ကသိရပါတယ္။

လုပ္ငန္းစတင္မႈကိုေတာ့ ေနာက္ႏွစ္လခန္႔ အၾကာမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္မွာ လက္ရွိ္ စီစီတီဗီကင္မရာေပါင္း (၁၈၀)ေက်ာ္နဲ႔ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏွင့္ ၀တၱကေျမအတြင္း လံုျခံဳေရးစနစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းဟာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမွျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News