ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္လူမႈစီးပြားဘ၀ေတြဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေရရွည္ပဋိပကၡေတြ ကင္းေ၀းဖုိ႔က အေရးၾကီးဆုံးလုိအပ္တယ္လုိ႔ စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိမဂၤလာသီရီဟုိတယ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔  ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲမွာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပ်က္ျပားသြားတာနဲ႔ လက္ရွိရရွိထားတဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ေရွ႕ဆက္တုိးဖုိ႔ မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံျခဳံမႈရွိဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသလုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ကုိပါ တစ္ပါတည္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္။ 
  ယခုအစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္လာတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း(၃)ခုက တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတုိ႔ အပါအ၀င္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကိစၥ ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 


ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ေလးလလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ဖုိ႔သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News