ထုိင္းနုိင္ငံမွာရွိတဲ႔ ေရလုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္ကို္င္နုိင္ဖုိ႕ ျမန္မာနုိင္ငံကေနေရလုပ္သားေတြကုိ MOU စနစ္နဲ႔ လာမည့္ေအာက္တုိဘာ လက စတင္ျပီး ေစလႊတ္သြားနုိင္ဖုိ႕ေမွာ္မွန္းထားတယ္လုိ႔ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာနက သိရပါတယ္။ထုိင္းနုိင္ငံ ေရလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေရလုပ္သားေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ (၄၂၀၀၀)လုိအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လုိအပ္ေနတဲ႔ အလုပ္သမားေတြကုိ MOUစနစ္နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံကေန ေခၚယူလုိေၾကာင္းကို  ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇူလုိင္လက ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ-ထုိင္း အလုပ္သမားေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ ။

ထုိင္းနုိင္ငံက လုိအပ္ေနတဲ႔ ေရလုပ္သားေတြကုိ ျမန္မာနုိင္ငံက ေစလႊတ္နုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိတင္ျပကာ ခြင္႔ျပဳတာနဲ႔ ထုိင္းနုိင္ငံနဲ႔ ညိွႏႈိင္းျပီး လာမည္႔ ေအာက္တုိဘာလမွစတင္ကာ ေစလႊတ္ဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႕ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ထုိင္းနုိင္ငံရွိေရလုပ္ငန္းေတြမွာ MOUစနစ္နဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားတရာ၀င္ေစလႊတ္နုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္ေဆြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႕ စက္တင္ဘာလ၁၁ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႕ ျပည္သူ႕ အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာေတြ႔ဆုံခဲ႕ၾကတာပါ။ 


ထုိင္းနုိင္ငံကေပးပုိ႕တဲ႔စာရင္းေတြအရ ထုိင္းနုိင္ငံမွာ ျမန္မာေရလုပ္သား  (၄၁၁၂၅)ဦး၊ ေရလုပ္ငန္း နွင္႕ဆက္စပ္တဲ႔လုပ္ငန္း ေတြမွာ လုပ္ကို္င္ေနတဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမား (၄၅၄၀၀) နဲ႔ ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္တဲ႔ စက္ရုံေတြမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား (၅၁၇၄၁) ဦး အပါအ၀င္စုစုေပါင္း (၁၄၅၂၆၆)ဦး လုပ္ကုိင္ေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းေတြမွာ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား MOU စနစ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ထုိင္နုိင္ငံအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး Mr, Adul Sangsingkeo(အဒူဆန္ကိယုိ) က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကုိ ၾသဂုတ္လ၁၆ရက္က လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News