မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးမွာလက္ရွိတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ေတြထဲကလယ္ယာေၿမကိုအၿခားနည္းၿဖင့္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ လန(၃၉) မရွိတဲ့ ကန္ေတြကို တစ္ဧကလွ်င္က်ပ္ဆယ္သိန္းနဲ႔တစ္ႏွစ္အတြင္း သံုးရစ္ခြဲ ေပးေဆာင္ရန္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွသိရပါတယ္။မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရဖြဲ႔က လယ္ယာေၿမကိုအၿခားနည္းၿဖင့္သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ လန(၃၉) မရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီကို ဒဏ္ေငြ က်ပ္ဆယ္သိန္းေပးေဆာင္ရန္ ျပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းကပဲထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ငါးကန္တစ္ဧကကို က်ပ္ဆယ္သိန္း ေပးေဆာင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း သံုးရစ္ခြဲေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ဒဏ္ေၾကးပမာဏ ဟာ မ်ားေနတာေၾကာင့္ မႏၱေလးတုိင္းမွ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေပးေဆာင္ဖို႔အခက္အခဲရွိေနျပီး သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြထံ လိုအပ္တာေတြ တင္ျပေပးဖို႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ စာတင္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ေျမေပၚမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႕မရရွိပဲ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ သံုးခ်ျခင္းကို အတိအလင္းတားျမစ္ထားျပီး ပုဒ္မ (၁၂) အရ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံက ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုကေတာ့ လယ္ယာေျမေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ေပမယ့္အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈေတြေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရေသးပဲ ငါးကန္ေတြ တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါကို လယ္ယာေျမအလြဲသံုးေနတယ္လို႔သတ္မွတ္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့ ငါးကန္တစ္ဧက ကိုဆယ္သိန္းဆိုတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးထံ အဆုိပါ ကိစၥကို တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။လက္ရွိ လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ငါးကန္ဧကေပါင္း ေလးသိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္ရွိေနျပီး တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့ ငါးကန္ဧက တစ္သိန္းသံုးေသာင္းသာရွိေသးတယ္္လို႔သိရပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ ငါးကန္ေတြကေတာ့ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ လန(၃၉)ကို ေလ်ွာက္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News