လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ အင္အားတည္ေဆာက္တာ၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြမျပဳလုပ္ၾကဖို႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ(JMCU) ဥကၠ႒က သတိေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းမွာရွိတဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင္႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာနမွာ စက္တင္ဘာ(၁၂)ရက္ကစျပီး သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္ေနတဲ႕ JMCU အစည္းအေ၀းမွာ ထည္႔သြင္းေျပာၾကား လိုက္တာပါ။

လက္ရွိပဋိပကၡေတြဟာ ဒီအေပၚမွာအေျခခံျပီးျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင္႔ အခုလိုေျပာၾကားတာျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနမႈကိုလည္း ၾကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတယ္လု႔ိ ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာျပည္႔က ရွင္းျပပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈေတြမျဖစ္ဖို႕ နယ္ေျမအင္အားမတည္ေဆာက္ဖို႕လိုျပီး ကိုယ္ပိုင္သြင္ျပင္လကၡဏာကိုအလြန္အကၽြံ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနတာထက္ ႏိုင္ငံေတာ္သြင္ျပင္လကၡဏာအတြက္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ဖို႕တိုက္တြန္းပါတယ္။

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC အဆင္႔ဆင္႔ကိုေတာ႔ တပ္မေတာ္၊ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႕ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ေမလအထိ ေကာ္မတီအဆင္႔ဆင္႔ကို တိုင္ၾကားစာေပါင္း(၄၀၀)ေက်ာ္ေရာက္ရွိထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုတစ္ၾကိမ္(၃)ရက္တာ အစည္းအေ၀းမွာေတာ႔ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေတြမွာ ေဒသခံအရပ္သားေစာင္႔ၾကည္႔သူေတြ ထားရွိေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ(JMC)ဟာ သံုးႏွစ္နီးပါး သက္တမ္း ရွိျပီျဖစ္ျပီး  လက္ရွိမွာ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္အဆင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီေတြအျဖစ္(ရွမ္း၊ တနသၤာရီ၊ ကရင္၊ မြန္၊ပဲခူး)မွာ JMC-S ငါးခုကို ဖြဲ႕စည္းျပီး ျဖစ္သလို ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးနဲ႕ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္မွာလည္း ေဒသဆိုင္ရာ အဆင္႔ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ (JMC-L)ေတြကို ဖြဲ႕စည္းထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News