ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းနဲ႕ ျမန္မာေမာ္တာေကာ္ပေရးရွင္းတို႕ပူးေပါင္းျပီး အေျခခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းနဲ႕ အဆင့္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္း ကို စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ကစတင္ျပီး(၂)လၾကာ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Sakura Car Showroom မွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ 

အေျခခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းမွာ ကားစက္ပစၥည္းေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုကို စာေတြ႔သင္ၾကားေပးေနျပီး လက္ေတြ႕ပိုင္းကိုေတာ့ ကားတစ္စီးလံုးကိုျဖဳတ္ျပီး အင္ဂ်င္တစ္လံုးစီရဲ႕ ျပဳျပင္နည္းေတြကိုပါ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းမွာေတာ့ သင္တန္းသားေတြကို Electronic Control System ေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့နည္းပညာေတြအပါအ၀င္ ကားတစ္စီးမွာ ပါ၀င္ရမယ့္ပစၥည္းေတြအေၾကာင္းကိုို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းကို တစ္ပတ္ကို(၅)ရက္သင္ၾကားေပးျပီး အေျခခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းကိုေတာ့ တစ္ပတ္ကို(၆)ရက္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းသားေတြထဲက အေျခခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္နည္းေတြကို အျပင္သင္တန္းေတြမွာတက္ေရာက္ခဲ့ျပီးသူေတြကေတာ့ အဆင့္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းကို တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ အေျခခံသင္တန္း တက္ေရာက္သူေတြကေတာ့ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းကို ထပ္မံတက္ေရာက္ၾကရမွာျဖစ္ျပီး  သင္တန္းကာလႏွစ္ခုစလံုးျပီးဆံုးရင္ မိမိတို႕စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ ကားျပင္ဆင္ေရးဌာနေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာသင္တန္းသား(၁၁၂၆)ဦးကို သင္ၾကားပို႕ခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးေတြအပါအ၀င္ နယ္စပ္ေဒသေတြကပါ လာတက္ေရာက္ၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News