ကမာၻေပၚမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအေျခအေနကတျဖည္းျဖည္းဆိုးရြားလာျပီး သစ္ေတာတည္ရွိမႈပမာဏက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွေတာ့တယ္လို႔  စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊အင္းယားလမ္းမွာဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ (Connect University )မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ႕မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သစ္ေတာဧရိယာက ဟက္တာသန္းေပါင္း (30)ခန္႔ရိွတယ္လို႔ စစ္တမ္းအရသိရပါတယ္။ဒီလို ဟက္တာသန္းေပါင္း (30)ခန္႔ထဲကမွ လက္ရိွမွာေတာ့ သစ္ေတာတည္ရိွမႈပမာဏက (30)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေတာ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက သစ္ပင္ေတြကိုမီးရႈိ႔ႈျခင္း၊ ခုတ္ထြင္းရွင္းလင္းျခင္းေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းေတြေၾကာင္႔သဘာ၀ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားေနထိုင္က်က္စားရာေနရာမရွိျခင္း၊ နဲဲ႔ရာသီဥတုအေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြကိုကာကြယ္နိုင္ဖို႔ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႕သစ္ပင္ေတြရဲ႔တန္ဖိုးနဲ႕ အေရးၾကီးပံုကိုသိရိွျခင္း၊ ရွိျပီးသားသစ္ပင္ေတြကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစတဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းေတြကိုတက္နိုင္သေလာက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လို႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို အေမရိကန္တကၠသိုလ္ (Connect University )မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားနဲ႔ ုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ အျခားျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News