ေခတ္မီလက္နက္မ်ားစနစ္တက်ထားသိုထိန္းသိမ္းနိုင္ေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳပစ္ခတ္နိုင္ေရး (ဆင့္ပြား)(၈/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ(၁၄)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

သင္တန္းမွာခရိုင္(၄)ခရိုင္နဲ႕ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးက တပ္ဖြဲ႕၀င္ စုစုေပါင္း(၁၅၀)ဦးကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ေျမျပင္မွာလက္ေတြ႕ပစ္ခတ္အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ အဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္လက္နက္္ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းအစရွိတာေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ အရင္ကေခတ္လြန္လက္နတ္ေတြကိုသာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳခဲ့ရျပီး လက္ရွိမွာေခတ္မီလက္နက္ေတြနဲ႔သာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ (၂)ပတ္သတ္မွတ္ထားျပီး ခရိုင္အလိုက္နည္းျပ(၄၉)ဦးက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ သင္ၾကားေပးမယ့္နည္းျပေတြအေနနဲ႕ လက္နက္ကိုကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕အတြက္ လက္နက္ကို ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာအသံုးျပဳရမလဲ၊ဘယ္လုိကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုတာေတြနဲ႕ လက္နက္ထိန္းသိမ္းေရးအပိုင္း ေတြအျပင္ တရားခံနဲ႕ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာလည္း လြယ္ကူစြာေျဖရွင္းႏိုင္ေစဖို႕အတြက္ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

Related News