ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုတည္ေဆာက္ရာမွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးရဲ႕ စုေပါင္းအင္အားန႔ဲ တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးတယ္လို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားကို ေပးပိုတ့ဲ သဝဏ္လႊာမွာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကထည့္သြင္းေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတ့ဲ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံသဘင္ေဆာင္ခန္းမမွာၿပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားမွာ  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေပးပို႔တ့ဲ သဝဏ္လႊာကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးကဖတ္ၾကားခ့ဲတာပါ။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာျပည္သူ႔အင္အား၊ျပည္သူ႔အာဏာကိုမ႑ိဳင္ျပဳတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္န႔ဲ ခံစားခ်က္ေတြကို ဦးထိပ္ထားကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သဝဏ္လႊာထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးန႔ဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးေစ့ကိုရွင္သန္ေအာင္ အားလုံးတက္ညီ လက္ညီ ဝိုင္းဝန္းၾကဳိးပမ္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ သ၀ဏ္လႊာထဲမွာပါရိွပါတယ္။

အဆိုပါအခမ္းအနားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မန္းဝင္ခိုင္သန္းက အပိတ္မိန္႔ခြန္းေတြေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြၿပဳလုပ္ခ့ဲတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားကို ႏွစ္စဥ္စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ခ့ဲ တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနန႔ဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားကို ယခုႏွစ္အပါအဝင္(၈)ႀကိမ္အထိျပဳလုပ္ထားၿပီး ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News