စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ႔ ကမာၻ႔သန္႔ရွင္းေရးေန႔မွာ  Clean Yangon အဖြဲ႕ကဦးေဆာင္ျပီး အမႈိက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈ  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ကမာၻ႔သန္႕ရွင္းေရးေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၅၀)ကလည္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာ(၁၅) ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Clean Yangon အဖြဲ႕ကဦးေဆာင္ျပီး အမႈိက္ေကာက္ လႈပ္ရွားမႈကို မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံက စတင္ျပီး ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ၊(၃၄)လမ္း၊(၃၅)လမ္း၊(၃၁)လမ္း၊(၃၂)လမ္း၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းနွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ အမႈိက္ေကာက္ခဲ့ျပီး  မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာ ျပန္လည္ အဆုးံသတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔လည္ပိုင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္တေထာင္ကမ္းနား ၊လွည္းတန္းနဲ႕ ေျမနီကုန္းတို႕မွာ အမႈိက္ေကာက္တာေတြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး  ျပည္သူလူထုကိုလည္း အမႈိက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့  အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အမႈိက္ေကာက္လွဳပ္ရွားမႈကို  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရႏွင့္သန္႕ရွင္းေရးဌာန) ကလည္း လူအင္အား(၉၀)အပါအ၀င္ လိုအပ္တဲ့ အမိႈက္သိမ္းကား၊အမႈိက္သိမ္းလွည္းေတြကိုကူညီေပးခဲ့ျပီး CSR နွင့္ CSOအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕(၅၀)ေက်ာ္ နွင့္   ရွင္သန္းေရးကူညီမႈအသင္းေတြကလည္း  စုေပါင္းအမိႈက္ ေကာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကမာၻ႕သန္႕ရွင္းေရးေန႕ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအပါအဝင္ နိုင္ငံတြင္းက ျမိဳ႕ ၃၃ ျမိဳ႕ မွာလည္း တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာျပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႔သန္႕ရွင္းေရးေန႕မွာေတာ့ လူအင္အား (၁၀၀၀) ေက်ာ္က သက္ဆိုင္တဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အဖြဲ႕လိုက္ အမႈိက္ေကာက္ယူခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကမာၻ႕သန္႔ရွင္းေရးေန႔ျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႕မွာ အမႈိက္ေကာက္ Campaignေတြကို ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News