မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုမွ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႕စကား၀ိုင္းႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း မူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္းဆင္းမ်ားကိုအသင္းစိစစ္ေရး ကတ္ျပားေပးအပ္တဲ့အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ(၁၅)ရက္က က်ိဳကၠဆံကြင္း အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ခရိုင္အလိုက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္သင္တန္းဆင္းၿပီးသူေတြကို မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုက အသင္းစိစစ္ေရးကတ္ျပားေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း (ျမန္မာ)ဗဟို အေနနဲ႕ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ားကို ေဆးျပန္လည္မသံုးစြဲနိုင္ေအာင္၊ ပတ္၀န္းက်င္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျပည္လည္၀င္ဆံ့နိုင္ေအာင္လို႕ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူစကား၀ိုင္းမွာ  မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူးေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုက အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံက ကေလးေတြကို မူးယစ္ေဆးရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးအႏၱရာယ္ေတြကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခမ္းအနားမွာ ဗဟိုအသင္းက တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသား လူငယ္ထုဆက္သြယ္ေရးသံတမန္ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ဦးခ်စ္ေခ်ာကို အသိမွတ္ျပဳ သံတမန္စလြယ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႕စကား၀ိုင္းကေန ကေလးေတြအေနနဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ဆိုးက်ိဳးေတြကို သိရွိနားလည္ၿပီး ေရွာင္ရွား နိုင္ေအာင္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ဘ၀မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို မသံုးစြဲမိေအာင္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အခမ္းအနားကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္းဆင္းမ်ားရဲ႕ ခရိုင္လိုက္တာ၀န္ရွိသူေတြကို သင္တန္းစိစစ္ေရးကတ္ျပားေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News