မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ရုကၡေဗဒဌာနမွ အဏုဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနပါတယ္။လက္ရွိ  ရတနာပုံတကၠသို္လ္ ရုကၡေဗဒဌာနက  အဏုဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ကို  မဟာသိပၸံသင္တန္းဖြင့္လွစ္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရာမွာ ပိုမုိထိေရာက္ေစဖုိ႔နဲ႔ သုေတသနဆုိင္ရာအရည္းအေသြးေတြ ျမင့္မားလာေစဖုိ႔အတြက္ အခုသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ယခုျပဳလုပ္္တဲ့ အဏုဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းကုိ ရုကၡေဗဒဌာနအေနနဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းမွာ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြကုိသိရွိႏုိင္ေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့နည္းလမ္းေတြကုိ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဦး၀င္း နဲ႔ ပါေမာကၡဌာနမွဴး  ဦးဇင္းနစ္ဦး တုိ႔မွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီသင္တန္းကုိေတာ့ ၂ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရျပီး ရုကၡေဗဒဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမေတြ နဲ႔ ရုကၡေဗဒ နဲ႔ အဏုဇီ၀ေဗဒဂုဏ္ထူးတန္း၊ မဟာတန္းကုိ တက္ေရာက္ေနတဲ့ဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ တက္ေရာက္ၾကတယ္လိုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ရုကၡေဗဒဌာနမွ ရုကၡေဗဒအထူးျပဳဘာသာရပ္ကုိ မဟာသိပၸံဘြဲ႔ အထိ သင္ၾကားေနျပီး  အဏုဇီ၀ေဗဒအထူးျပဳဘာသာရပ္ကုိ လက္ရွိ ဂုဏ္ထူးတန္းအထိ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

 

Related News