အခု ရုပ္ရွင္က ဖန္တီးထားတာၾကာျပီး ျဖစ္ျပီး ပါ၀င္တဲ႔ဇာတ္ေကာင္မ်ား     မအားလပ္တာေၾကာင္႔ ထြက္ရွိဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီဇာတ္ကားက ျမန္မာလယ္သမား ၊ အလုပ္သမား  အမ်ဴိးသမီးမ်ားရဲ႕ သမားရိုးက် ေန႔စဥ္လူမႈဘဝဓေလ့ထဲမွာရွိတဲ့အတားအဆီးေတြထဲကရုန္းကန္လႈပ္ရွားရတဲ့အ   ေျခအေနမ်ားအျပင္ မတူညီ တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေတြ အေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးထားတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။အခုရွပ္ရွင္က ရိုက္ကူးဖို႔အခ်ိန္မ်ားစြာျပင္ဆင္ခဲ႔ရျပီး ျမန္မာျပည္အနွံအျပားအလိုက္ လိုက္လံရိုက္ကူးရတဲ႔ ရုပ္ရွင္  ဇာတ္ကားျဖစ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲမ်ားလည္းရွိခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရုပ္ရွင္က ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ လယ္သမား ၊ အလုပ္သမားအမ်ဴိးသမီးမ်ားရဲ႔႕အေျခခံလူတန္းစားအမ်ဴိးသမီးမ်ားရဲ႕ ဘ၀ကို အမ်ားျပည္သူတို႔   သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ရိုက္ကူးေပးထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ျပပြဲမွာ For Mergin To Center ရုပ္ရွင္ရဲ႕ Trailer ကိုသာျပသသြားခဲ႔တာျဖစ္ျပီး 2018 ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ရုပ္ရွင္ကို ျဖန္႔ခ်ိသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News