ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ (၁၆)ရက္ကို ကမာၻ႕အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီး အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အ.ထ.က(၁၆)မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစတဲ့ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ မြန္ထရီယယ္ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ(၁၆)ရက္ေန႔က ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ မြန္ထရီယယ္ၿမိဳ႕မွာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမာၻ႕အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း  ဒီစာခ်ဳပ္မွာအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ပါတယ္။ အိုဇုန္းလႊာဟာ ကလိုရင္းနဲ႔ဘရိုမင္းဓါတ္ေငြ႔ေတ ြကမၻာေျမျပင္မွထုတ္လႊတ္ ေနမႈေၾကာင့္ပ်က္စီးေနေၾကာင္း ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ကစတင္သိရွိခဲ့တဲ့ေနာက္ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစတဲ့ ျဒပ္ပစၥည္းထုတ္ လုပ္သံုးစြဲမႈေတြကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔နဲ႔ ရပ္ဆိုင္းဖို႔က ိုကုလသမၼဂပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ UNEP ကဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႕အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲက အိုဇုန္းလႊာဟာ လူသားေတြရဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ပါးလာတဲ့ အေၾကာင္းကို အသိပညာေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ကာကြယ္ရမယ္႔နည္းလမ္းေတြကို သိရွိေစဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အိုဇုန္းလႊာကို ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းပ်က္စီးေစတာ ကလိုရိုဖလူရိုကာဗြန္ CFC ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒါကို ေရခဲေသတၱာ၊ ကားအဲကြန္း၊ ေလမႈတ္ေဆး၊ ရင္ၾကပ္ေဝဒနာသည္ေတြအတြက္ရႈေဆး နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းသန္႔စင္ပစၥည္းေတြ မွာေတြ႕ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးလာရင္ ေနကလာတဲ့ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဘီအမ်ိဳးအစား(UV-B) ဟာ ကမၻာေျမျပင္ကိုတိုက္ရိုက္က်ေရာက္ၿပီး လူသားေတြအတြက္ အေရျပားကင္ဆာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မ်က္စိတိမ္ ဖံုးျခင္း၊ ခုခံအားက်ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ အဆုတ္နဲ႔ အသက္ရႈခက္ခဲျခင္းေတြျဖစ္ပြား ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

  ေရေနသတၱဝါေတြမ်ိဳးပြားမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုထိခိုက္ႏိုင္သလို သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းက်ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းျခင္းနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြဆက္လက္ ခံစားရမွာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔  ဟုိက္ဒရိုကလိုရိုဖလူရိုကာဗြန္ HCFC ကိုေတာ့ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က စတင္ကာ တင္သြင္းသံုးစြဲမႈကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္မွာ အၿပီးသတ္ေလွ်ာ့ခ်ရပ္ဆိုင္းမယ္လို႔သိရပါတယ္။ စြမ္းအင္ေခၽြတာ တာ၊ အမ်ားသံုးယာဥ္ေတြအသံုးျပဳတာ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္ျပဳလုပ္သံုးစြဲတာေတြကို လူသားတစ္ဦးခ်င္းလုိက္နာနိုင္ရင္ လာမယ့္ႏွစ္ ၄၀၊ ၅၀ အတြင္း အိုဇုန္းလႊာဟာ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ အေနအထားျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႕အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးကဲေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြတက္ ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႕အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အလယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံုးၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဆုခ်ီးျမွင့္တာေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News