ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းရဲ႕ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းမွာအိမ္ျခံေျမဥပေဒေပၚေပါက္လာရင္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ေတြလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေနနဲ႕သင္တန္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ အေကာက္ခြန္ဥပေဒ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဥပေဒ၊ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ေတြလိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာေတြကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာ အဆင္ေျပေစဖို႕အတြက္သင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းကာလအေနနဲ႕(၃)ရက္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၀င္ထားတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ေတြသာတက္ေရာက္ရတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

သင္တန္းမွာ အိမ္ျခံေျမဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္ျပီးသိရွိသင့္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးမွတာ၀န္ရွိသူေတြကပို႕ခ်သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒေပၚေပါက္လာျပီး အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြဟာ လိုင္စင္ျပဌာန္းလိုက္ရင္  လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈေတြနဲ႕ ျပႆနာေတြေျဖရွင္းတဲ့အခါ အဆင္ေျပၿပီး အက်ိဳးေဆာင္ေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြၾကားမွာလည္း ျပႆနာေတြလည္းေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ဖို႕ရည္ရြယ္သင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွာေတာ့ လူဦးေရ(၃၀၀)ေက်ာ္ကို သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုဖြင့္လွစ္တဲ့သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)ကိုေတာ့ လူဦးေရ(၅၀၀)အထိေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။သင္တန္းမွာ  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအပါအ၀င္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္က အိမ္ျခံေျမအသင္း၀င္ထားသူေတြလည္းတက္ေရာက္လွ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News