ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ေရးလႈပ္ရွားမႈကို စက္တင္ဘာလ(၁၇)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မေနာရမၼံ ကစားကြင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီရဲ႕ ဦးေဆာင္လမ္း ညႊန္မႈနဲ႔ World Vision Internaional  Myanmar က ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကေလးသူငယ္ (၁)ဘီလ်ံ ဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကိုခံစားေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈဟာ ပံုစံမ်ိဳးစံု၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေနရာအႏွံေတြ႕ျမင္ေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကေလးသူငယ္အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုကာကြယ္ဖို႔က တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔တည္းေဆာင္ရြက္လို႔မရဘဲ အားလံုး ကိုယ္တိုင္ပူးေပါင္းကာကြယ္ေပးၾကဖို႔လိုတယ္လို႔ World Vision Myanmar ရဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရးမန္ေနဂ်ာ ေနာ္ဖီဘီက ေျပာပါတယ္။

ကေလးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ေရးအတြက္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈကို World Vision Myanmar က “တို႔ေတြအားလံုးပါဝင္လို႔ ကေလးမ်ားအေပၚ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔စို႔” ေဆာင္ပုဒ္ နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ(၅)ႏွစ္ျပဳလုပ္မယ္လို႔သိရပါတယ္။တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီမွာလူထုအသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြလုပ္ေဆာင္တာ၊အစိုးရနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္တာ၊လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္း ၿပီးလက္စြဲစာအုပ္ကိုထုတ္ေဝတာေတြဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ေရးလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မွာ ကေလးသူငယ္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာတစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္၊ အသိပညာေပးအစီစဥ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိအစီအစဥ္ နဲ႔ အျခားစိတ္ဝင္စားစရာအစီအစဥ္ေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ေရး လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကိုမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၊ ကေလး သူငယ္ေတြ နဲ႔ မိဘျပည္သူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလႈပ္ရွားမႈကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုမႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ စတုတၳအႀကိမ္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News