ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ Visa Contactless ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းကို  လက္ခံသံုးစြဲမႈတိုးတက္လာတယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္က Sule square Office Tower မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကတ္အသံုးျပဳေငြေပးေခ်မႈငါးခုမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ Contactless နည္းျဖင့္ေပးေခ်ျခင္းကို  ၿပီး ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇)ဒီဇင္ဘာလက (၂)ရာခိုင္းႏႈန္းသာအသံုးျပဳခဲ့ၾကေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္အသံုးျပဳလာၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Contactless နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကတ္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မလိုေတာ့ပဲ Contactless ကတ္ကို ျပသလိုက္တာနဲ႔   အသုးံျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Visa က  ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ျမိဳ႕ျပေန သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ (၁၁)ရာခိုင္ႏႈန္းက Contactless နည္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈအေၾကာင္းကို သိရွိေနၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ  Contactless နည္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈကို စိတ္၀င္စားမႈရွိကာ ေျဖဆိုသူ (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက မိုဘိုင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊ QR ေငြေပးေခ်မႈမ်ားနဲ႕  အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားမွ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားလို အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားထက္ Contactless ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳလိုၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။

Visa Contactless ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းဟာ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ ပိုမိုျမန္ဆန္လြယ္ကူေစတဲ့အတြက္၊ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစျခင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ားသယ္ေဆာင္ရျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္ျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရရွိေစမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း Visa Contactless ကတ္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိတဲ့ ဘဏ္ေတြကေတာ့ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ သမ၀ါယမဘဏ္၊ ကေမာၻဇဘဏ္၊ ယူနိုက္တက္အမရဘဏ္၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလမ္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႕မွာ ရရွိနိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။  

 

 

Related News