ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးဌာနက လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၈) အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အမိႈက္စြန္႔ပစ္တာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္မွာ အသိပညာေပးခဲ့ ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးဌာနက အစိုးရ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႕ခြဲေရး အသိပညာေပးတာေတြ လွည့္လည္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္အတြင္းက လိႈင္ျမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ယခုလို အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ပါ။ ပညာေပးလုပ္ငန္းကို အမွတ္(၁၈) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး မူလတန္းတက္ေရာက္ေနတဲ့ ကေလး ႏွစ္ရာေက်ာ္ကို အမိႈက္ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆုိတာေတြ ေျပာျပေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အသိပညာေပးတဲ့ေနရာမွာ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ေတြ အသံုးျပဳ ေျပာျပေပးခဲ့သလို စြန္႕ပစ္အမိႈက္နဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ ကဗ်ာေတြ စုေပါင္း ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးဌာနက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႕ခြဲေရး အသိပညာေပးေနတာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကတည္းက ျဖစ္ျပီး စည္ပင္နယ္နမိတ္အတြင္းက အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြအားလံုးမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၄၉ ေက်ာင္းရွိျပီး ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းေတြ အကုန္လံုးကို အလွည့္က် အသိပညာေပးသြားမွာပါ။

အသိပညာေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း မူလတန္းအရြယ္က အသိပညာေပးရတာ လြယ္ကူတဲ့ အသက္အရြယ္ျဖစ္ျပီး အမိႈက္ကို ဘယ္လို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတာ သင္ၾကားေပးလိုက္ရင္ ယခုအရြယ္ကေန ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုး အျပဳအမူေကာင္းေတြ ရရွိသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးက ေျပာျပပါတယ္။လိႈင္ျမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ရက္ကို အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၉၅ တန္ေက်ာ္ ထြက္ရွိေနျပီး အရင္ႏွစ္ေတြနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အမိႈက္လိုက္လံ ေကာက္ေနရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ျပည္သူေတြထံကေန အမိႈက္၁၀ တန္နီးပါးေလာက္ ပိုျပီး သိမ္းဆည္းရမိလာတယ္လို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာာေရး ေကာ္မတီမွသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို ရန္ကုန္တုိင္းက ေက်ာင္းေတြအားလံုးမွာ ေဆာင္ရြက္ျပီးရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကေနတစ္ဆင့္ ၾကားသိရျပီး ျပည္သူေတြ စနစ္တက် အမိႈက္ပစ္လာဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News