သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွန္ၾကမ္းစီေဆးသြင္းေနရာေတြမွာေရႊဇ၀ါယြန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္အတြင္း ယခင္ကမွန္ၾကမ္းစီေဆးသြင္းကပ္လွဴထားခဲ့ၿပီးႏွစ္ကာလၾကာရွည္လာ တဲ့အခါ မွန္ေတြကြာက်ၿပီး အျမင္မတင့္တယ္ေတာ့တာေၾကာင့္ မွန္ၾကမ္းစီေဆးသြင္းေနရာမွာ ယခုကပ္လွဴေနတဲ့ ေရြဇ၀ါယြန္းေတြကိုအစားထိုးလဲလွယ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ ေနတာပါ။ ေရႊဇ၀ါယြန္းကပ္လွဴရာမွာ အဆင့္(၅)ဆင့္ ခြဲျခားထားၿပီး အခုကပ္လွဴေနတာကအဆင့္(၃)ျဖစ္တဲ့ ဂႏၶကုဋိတိုက္အျပင္လံုးေတာ္နဲ႔ ပတ္လည္ပန္းဆြဲကို(၃)ေပ ခြဲခန္႔ ဆြဲခ်ၿပီးကပ္လွဴပူေဇာ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလိုဂႏၶကုဋိတိုက္အျပင္လံုးေတာ္နဲ႔ ပတ္လည္ပန္းဆြဲကိုေရႊဇ၀ါယြန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ေနခ်ိန္မွာ စလပ္ျပားေပၚမွာ ပူေဇာ္ထားတဲ့ ႏွစ္က်ိတ္ရွစ္ဆူဘုရားေတြကို ယာယီစံေက်ာင္းကိုေရႊ႕ၿပီး ေရႊမႈိက္ခၽြတ္ျခင္း၊ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ ျခင္းေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ယခင္က ႏွစ္က်ိတ္ရွစ္ဆူဘုရားေတြကို ေရာင္ေတာ္ျပန္ဖြင့္ရာမွာ အေရွ႕ပိုင္းေလာက္သာျပဳျပင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သီရိမဂၤလာ ကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ကပ္လွဴေနတဲ့ေရႊဇ၀ါယြန္းေတြကေတာ့ ေအဒီ(၁၃/၁၄)က ယြန္းပညာျဖစ္ၿပီး ေရႊဇ၀ါယြန္းအျပင္၊ သေစၥးသရိုး ပန္းေရႊခ်ပန္းခ်ီေတြကိုလည္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ထားတယ္လို႔သိရိပါတယ္။ အခုကပ္လွဴ ပူေဇာ္တဲ့ေရႊဇ၀ါယြန္းနဲ႔သေစၥးသရိုးပန္း ေရႊခ်ပန္းခ်ီေတြ ကေတာ့ မိုးဒဏ္၊ေလဒဏ္ထိျခင္းမရွိပါက ႏွစ္(၄၀)ေလာက္တာရွည္ခံႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာေရႊဇ၀ါယြန္းကပ္လွဴပူေဇာ္တာကို(၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ၿပီး အခုတတိယအဆင့္ကပ္လွဴပူေဇာ္တာကို လာမယ့္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္မတိုင္ခင္အၿပီးကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ တတိယအဆင့္ကပ္လွဴပူေဇာ္တဲ့ကုန္က်ေငြကိုေတာ့ သိန္း(၁၅၀၀)ခန္႔မွန္းထားၿပီး အလွဴရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေရႊဇ၀ါယြန္းတစ္ေပပတ္လည္ကိုေငြက်ပ္(၃၃၀၀၀)နဲ႔ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News