စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕က တည္ေဆာက္ထား တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားပုိ႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ myantrade.org (Website) အသစ္ အင္တာနက္ေပၚလႊင့္တင္ျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀က္ဆိုဒ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕Exporter မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ Buyer မ်ားအၾကား လြယ္ကူစြာ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ နဲ႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျပီး ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီ၀က္ဆိုဒ္မွာ Exporter နဲ႔ Buyer ေတြအသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ က႑(3)ခုကို အဓိကအသံုးျပဳႏုိင္ျပီး ဒီက႑(3)ခုက ျပည္ပေစ်းကြက္ရဲ႕အေျခအေန၊ ၀ယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားေတြကိုေလ့လာႏိုင္ဖို႔ Export From Myanmar ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္သစ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာက ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ Buyer From Myanmar နဲ႔ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုေလ့လာႏိုင္ဖို႔ About Myantrade ဆိုျပီး ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

myantrade.org (Website) ကို ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳလို႔ပါက မိမိEmail အေကာင့္ နဲ႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျပီး၊ Register ျပဳလုပ္ျပီးပါက သိလိုတဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ၀ယ္လိုတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ကို အလြယ္တကူရွာေဖြ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News