ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆႏၵမဲေပးခြင္႔ရွိသူစာရင္းေတြကို ဇူလိုင္လ(၉)ရက္ကေန (၂၂)ရက္အထိ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ျပီး လာမယ္႔ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ကေန (၁၄)ရက္အထိကို ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ေတြမွာ (၁၄)ရက္ၾကာထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုတစ္ၾကိမ္ဟာ မဲဆႏၵရွင္အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျပင္ဆင္ခြင္႔ရွိမွာျဖစ္ျပီး နာမည္မပါ၀င္တာေတြ၊ အခ်က္အလက္မွားယြင္းတာေတြနဲ႕ မပါသင္႔သူေတြပါေနတာေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၁၃)ခုမွာ မဲေပးခြင္႔ရွိသူ (၉)သိန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာေတာ႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မယ္႔ တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာ မဲေပးခြင္႔ရွိသူ (တစ္သိန္း)နဲ႕ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ေထာင္႔ေလးရာေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ(၉)ရက္ကေန (၂၂)ရက္အထိ ပထမအၾကိမ္ မဲစာရင္းေၾကညာတုန္းကေတာ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာ မဲစာရင္းမွန္မမွန္လာေရာက္ၾကည္႔ရႈ႕စစ္ေဆးသူ (၁၃.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိျပီး ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မွာေတာ႔ (၄၆.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါတယ္။

အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၂၄)ခုက ကုိယ္စားလွယ္(၆၂)ဦးနဲ႕တစ္သီးပုဂၢလ(၇)ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၆၉)ဦး က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာပါ။ ရန္ကုန္မွာေတာ႔ပါတီ(၁၀)ခုက ကိုယ္စားလွယ္(၁၆)ဦး နဲ႕တစ္သီး ပုဂၢလတစ္ဦးစုစုေပါင္း(၁၇)ဦးက ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲစာရင္းကို အခုထက္ စိတ္၀င္စားမႈရွိဖို႔ ပိုမိုေၾကညာတာေတြလုပ္ေဆာင္ သင္႔ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေနနဲ႕လည္း မဲစာရင္းသြားၾကည္႔ဖို႔ မဲဆြယ္ကာလမွာ ထည့္သြင္းတိုက္တြန္းသင္႔တယ္လို႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။ျပီးခဲဲ႔တဲ႕ ၂၀၁၇ ဧျပီလ(၁)ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ႔ ျမိဳ႕နယ္(၂၂)ခုမွာျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး စုစုေပါင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၉)ေနရာမွာ မဲေပးခြင္႔ရွိသူ (၂၁)သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ႕ေပမယ္႔  (၇)သိန္း(၈)ေသာင္းေက်ာ္သာ မဲလာေရာက္ေပးခဲ႕ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News