လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေအးေမတၱာမသန္စြမ္းရိပ္ၿမဳံမွာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုလက္ခံၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အျမင္အာရုံမသန္စြမ္း အၾကားအာရုံမသန္စြမ္း ညဏ္ရည္မသန္စြမ္းနဲ႔ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းဆိုၿပီး မသန္စြမ္းေလးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ ေမာင္ေ၀မင္းျမတ္ကေတာ့ ကိုယ္အဂါၤမသန္စြမ္းသူပါ။ ဧရာ၀တီတုိ္င္းေဒသႀကီး က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႔ကေန ေအးေမတၱာမသန္စြမ္းရိပ္ၿမဳံကို ယခုႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမွာ စတင္ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါတယ္။ ေအးေမတၱာမသန္စြမ္းရိပ္ၿမဳံမွ တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး အစိုးရေက်ာင္းမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေစပါတယ္။

ေမာင္ေ၀မင္းျမတ္အေနနဲ႔ အမွတ္(2)အေျခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္မွာ န၀မတန္းကို တက္ေရာက္ေနပါတယ္။ေအးေမတၱာမသန္စြမ္းရိပ္ၿမဳံကေန မနက္ခင္းေက်ာင္းသြားခ်ိန္ဆို ေဂဟာမွ အေဖာ္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတူ ေက်ာင္းသြားပါတယ္။ ေမာင္ေ၀မင္းျမတ္အေနနဲ႔ ပုံမွန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ တန္းတူပညာသင္ၾကားႏုိင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေမာင္ေ၀မင္းျမတ္အပါအ၀င္ အျခားမသန္စြမ္းသူေတြကိုပါေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏုိင္မယ့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းေတြ ပိုမိုေဖာ္ထြက္လာေစခ်င္တယ္လို႔ ေအးေမတၱာမသန္စြမ္းရိပ္ၿမဳံမွ အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးလြင္က ေျပာပါတယ္။ လိႈ္င္သာယာၿမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာ မသန္စြမ္းသူအရည္အတြက္ဟာ သုံးေသာင္း၀န္းက်င္ရိွေနၿပီး ေအးေမတၱာမသန္စြမ္းရိပ္ၿမဳံမွ တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္တာကေတာ့ မသန္စြမ္းလူဦးေရ ကိုးဆယ္၀န္းက်င္သာျဖစ္ပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြအားလုံး တန္းတူေစာင့္ေရွာက္မႈခံရရင္ မသန္စြမ္းသူေတြဘ၀ ရပ္တည္ဖုိ႔ ပိုမုိအဆင္ေျပလာမယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။

ေအးေမတၱာမသန္စြမ္းရိပ္ၿမဳံမွာ ေမာင္ေ၀မင္းျမတ္အပါအ၀င္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတာ 15 ႏွစ္ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရိွၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့ႏွစ္က မသန္စြမ္းသူ ရွစ္ဆယ္ရိွခဲ့ၿပီး အခုုႏွစ္မွာေတာ့ မသန္စြမ္းသူ (89)ေယာက္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News