လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ AAR ဂ်ပန္အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မသန္စြမ္းသူေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္ေအာင္ အသက္ေမြးပညာေတြကို သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။အသက္(၂၅)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ မခင္မို႔မို႔သိန္းဟာ ယခင္က ေမြးရပ္ျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္မွာေနထိုင္တဲ့ က်န္းမာသန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က မူဆယ္မွာအလုပ္သြားလုပ္ရင္းအလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာကားႀကိတ္ခံခဲ့ရၿပီး ဘယ္ဖက္ေျခေထာက္ျဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ သူမဟာ ရုတ္တရက္မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့ျခင္း၊ ၀င္ေငြမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ မိဘကို မလုပ္ေကၽြးႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်တာေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့  AAR ဂ်ပန္အကူအညီေပးေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္းရဲ႕ သင္တန္းသူအေဆာင္မွာေနထိုင္ၿပီး ဆံသသင္တန္းကို လာတက္ေရာက္ေနတာပါ။ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးရင္ေတာ့ ေနရပ္ကိုျပန္ၿပီး တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ဆံသပညာနဲ႔ ကို္ယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဆံသသင္တန္းမွာ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္း၊ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္း၊ အေျပာအာရံုမသန္စြမ္းနဲ႔ ဥာဏ္ရည္အနည္းငယ္ မသန္စြမ္းေတြကိုသင္ၾကားေပးေနတာပါ။ သင္တန္းကာလတစ္ခုကို(၃)လခြဲသတ္မွတ္ထားၿပီး သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို အေျခခံ(၁၅)ေယာက္နဲ႔ မြမ္းမံ(၄)ေယာက္ စုစုေပါင္း(၁၉)ေယာက္သင္ၾကားေပးေနတယ္ လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းေက်ာင္းမွာေတာ့ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ AAR ဂ်ပန္အကူ အညီေပးေရးႏွင္ ့ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဆံသသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ေတြကို မသန္စြမ္းသူေတြအေနနဲ႔ အသက္ေမြးပညာတတ္ေျမာက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိေစဖို႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အခမဲ့သင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။AAR ဂ်ပန္အကူအညီေပးေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္းအေနနဲ႔ (၂၀၀၀)ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး မသန္စြမ္းသူေတြကိုအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သင္တန္းသူ၊သင္တန္းသား ဦးေရ(၁၈၀၀) သင္ၾကားေပးၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။   

 

                     

Related News