ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးရွိ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြထဲမွာ အသင္းမွတ္ပံုတင္ မတင္ရေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရာေက်ာ္ရွိေနျပီး အဆိုပါအသင္းေတြကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕က ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး လာမယ့္ ေျခာက္လအတြင္း အဆိုပါစနစ္ကို ရန္ကုန္တစ္တုိင္းလံုးမွာ က်င့္သံုးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သီးျခားလႈပ္ရွားေနတဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြအားလံုးကို စုစည္းကာ လူနာတင္ယာဥ္စနစ္ေအာက္မွာပဲ လႈပ္ရွားခိုင္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္းအမ်ားစုမွာ အသင္းမွတ္ပံုတင္မရွိေသးပဲ ေလ်ွာက္ထားဆဲျဖစ္တဲ့ အသင္းေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုအသင္းေတြကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကူညီေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ျပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ထဲမွာ အသင္းအားလံုးဟာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ျပီး အသင္းအမ်ားစုက ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈနဲ႔ လႈပ္ရွားေနၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အသင္းမွတ္ပံုတင္ရတာနဲ႔သက္တမ္းတုိးရတဲ့အခါ အခက္အခဲေတြရွိေနတာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခရုိင္ေလးခုမွာ လူမႈကူညီေရးအသင္းေပါင္း (၁၆၇) သင္းရွိျပီး အသင္း မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္တဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြကေတာ့(၁၁)သင္းပဲရွိေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News