ေညာင္ႏွစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဇုန္မွာ လုပ္ကိုင္သူေတြနည္းေနလို႔ ဇုန္ေကာ္မတီအသစ္ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေညာင္ႏွစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဇုန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရိွတဲ႔ ေျမကြက္ေတြကို ျပန္လည္သိမ္းယူျပီး အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မယ့္သူေတြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရွိကို မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္က ေမးျမန္းခဲ႔တာပါ။ ဒီဇုန္မွာ လက္ရွိေျမကြက္အျငင္းပြားမႈေတြလည္း ရွိေနသလို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားရွိၿပီး မလုပ္ကိုင္ဘဲထားတာေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈေတြရွိလို႔ ခုလိုေမးျမန္းခ့ဲတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ 

ဒီဇုန္မွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွသူေတြထဲက လုပ္ငန္းရွင္အနည္းငယ္သာ လက္ရွိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး က်န္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘူလို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေျမျပင္အေသးစိတ္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ဇုန္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။၊ ဇုန္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီအသစ္ကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းေနၿပီး လတ္တေလာမွာေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ ျပန္လည္သိမ္းယူဖို႔မရိွေသးေပမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ 

ဒီဇုန္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေက်းရြာအနီးမွာရိွၿပီး ေညာင္ႏွစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ၾကက္၊ ငါးေမြးျမဴေရးအထူးဇုန္အျဖစ္ (၁၉၉၉-၂၀၀၀) ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္အရ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွာပါဝင္တဲ႔ ဧရိယာမ်ားကိုပါ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ႔အတြက္ ေညာင္ႏွစ္ပင္အထူးဇုန္ (၁)(၂)(၃)ဆိုၿပီး ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဧရိယာဧက စုစုေပါင္းဧက(၁၂၀၀၀)ေက်ာ္ရိွၿပီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္က (၁၈၀၀)ေက်ာ္နဲ႕ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္က ဧက (၁၀၆၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ေနတာပါ။စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေျမကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး (၁)ယူနစ္ကို (၅)ဧကႏႈန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ဇုန္အလိုက္ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရိွကာ ဗဟိုေကာ္မတီကေန စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News