မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သည္ေတြ၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူေတြရဲ႕ တရားမ၀င္ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူသုံးဦးသာသိရွိတယ္လုိ႔ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္းတုိင္ၾကားေရးဌာနကုိ ဇြန္လ(၂၂)ရက္က စတင္ျပီး နုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးမွာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ဦးစီးၿပီးဖြင္႔လွစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ဒီဌာနကုိ သတင္းေပးတုိင္ၾကားတဲ႔ သူေတြကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္လူသုးံဦးသာသိရွိျပီး အကာအကြယ္ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ၾကီးၾကီးမားမားေရာင္း၀ယ္ေနသူေတြကုိ တုိင္ၾကားတာေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ျပီး ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမယ္လုိ႔ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ၾကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက စက္တင္ဘာ (၂၁)ရက္  နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္းတုိင္ၾကားေရးဌာနကုိ တုိင္ၾကားလာတဲ႔မႈေတြကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ထံတင္ျပစိစစ္ျပီး နုိင္ငံေတာ္သမၼတမွတစ္ဆင္႕ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္တာပါ။

ဒီေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက တုိက္ရုိက္သြားေရာက္ မွန္ကန္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးျပီး အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ယခုလုိ ဖမ္းဆီးမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနေပမဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး ၾကီးၾကီးမားမား ေရာင္း၀ယ္သူေတြကုိေတာ႕ တုိင္ၾကားတာမရွိတဲ႔အတြက္ သတင္းမရရွိဘူးလုိ႕  ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။  မူးယစ္ေဆး၀ါး အထူးသတင္းတုိင္ၾကားေရးဌာနကုိ ဖြင္႔လွစ္ျပီးခ်ိန္မွစျပီး  စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ ေန႔အထိ  တုိင္ၾကားမႈစုစုေပါင္း(၆၉၈)မႈရွိခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ ဒီတုိင္ၾကားမႈေတြ ထဲက အမႈေပါင္း(၅၀၀)ကုိ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ႔ျပီး (၂၇၁)မႈ ကို ဖြင္႕လွစ္အေရးယူခဲ႔ကာ တရာခံ က်ား(၃၅၂)ဦးနဲ႔ မ(၆၉)ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၄၂၁)ဦးဖမ္းဆီးရမိခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 

နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္းတုိင္ၾကားေရးဌာနကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီးေနာက္မွာ  မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္တားဆီးနွိမ္နွင္းေရးအတြက္ ဒီဌာန ကုိ သတင္းေပးတုိင္ၾကားနုိင္တယ္လုိ႕ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ သတင္းေပး တုိင္ၾကားလုိသူေတြအေနနဲ႔ တယ္လီဖုန္း 067590200 ၊ဖက္စ္ဖုန္းနံပါတ္ 067-590233နဲ႔ E mail လိပ္စာ antinarcotics @presidentoffice.gov.mm ကုိဆက္သြယ္တုိင္ၾကားနုိင္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News