ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတရားခံေတြရဲ႕ လက္ပုံစံႏွိပ္ယူနည္းမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅)သင္တန္းဆင္းပြဲကို  ကိုစက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တရားခံေတြကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားတာမရွိတာေတြ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားေပမယ့္ နည္းလမ္းမွန္ကန္ ေအာင္ မွတ္တမ္းရယူထားမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္  အမွန္တကယ္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသူေတြကို ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ  အခက္အခဲေတြျဖစ္ေပၚေနတာေတြ ေတြ႔ရွိေနရလို႕ ခုလို မြမ္းမံသင္တန္းေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီးတဲ့တရားခံေတြရဲ႕ လက္ပုံစံေတြကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားနိုင္ဖို႔ လိုအပ္လို႔ ဒီသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ တတ္ေျမာက္ျပီးတဲ့ မႈခင္းမွတ္တမ္းတာ၀န္ခံ သင္တန္းသားေတြကတဆင့္ စခန္းကတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ဆင့္ပြားသင္ၾကားေပး သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားအရာရွိ(၄၄)ဦးကို (၁)ပတ္တာ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္အတြင္း ဒီသင္တန္းအပါအ၀င္ အမႈစစ္အရာရွိ(၂၀၀)ေက်ာ္ကို သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News