ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕မွာမဲရံုအခင္းအက်င္းနဲ႔ မဲရလာဒ္ထုတ္ျပန္မႈလိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ့ေပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလံုး ျခံဳၾကည့္ရင္ႏို၀င္ဘာ(၃)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ (၂၀၁၈)ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ပြင္႔လင္းျပီး မ်ွတတဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တဲ့ Myanmar Election Observation Network (MEON) (မီရြန္)ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ဒီအဖြဲ႔ဟာ အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ကာလရွည္ ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာသူ(၁၅၀)နီးပါးနဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္တဲ့(၁၃)ေနရာလံုးကို ေစာင္႔ၾကည့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေရြ႕လ်ားစနစ္ကိုသံုးျပီးတစ္ဦးကိုမဲရံု(၅)ခုႏႈန္းနဲ႔စုစုေပါင္း မဲရံု(၁၃၀၀)ထဲကမဲရံု(၇၀၀)ကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ကနဦးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕လမ္း(၅၀)က ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္ ရံုးခန္းမွာ ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ  ၾကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ့သလို ျမစ္ၾကီးနား၊မတူပီနဲ႔ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ မဲရံုအခင္းအက်င္းနဲ႔မဲေရတြက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင္႔ မဲရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲစံႏႈန္းနဲ႔အညီရွိမႈအေျခအေနဟာ (၉၂)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့တယ္လို႔ဒီအဖြဲ႕ကတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့မဲလာေပးသူထက္၀က္နီးပါးရွိခဲ့တာေၾကာင္႔ (၂၀၁၇)ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲထက္ မဲေပးမႈႏႈန္းထားတိုးတက္လာခဲ့တယ္လို႔ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံက သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္အခုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ႔အခ်ိိန္ဟာ အေ၀းသင္စာေမးပြဲကာလျဖစ္တာေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြလည္းရွိခဲ့ျပီး လာမယ္႔ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာေတာ႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ မဲေပးမယ့္ လူငယ္ေတြအတြက္ပိုမိုထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ Myanmar Election Observation Network အဖြဲ႔ကအၾကံျပဳပါတယ္။ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ  မဲရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔မဲရလာဒ္ပိုမိုျမန္ဆန္စြာထုတ္ျပန္ႏိုင္ျပီး ပိုမိုျပီးျပည္႔စံုတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာေစဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ျမိဳ႕နယ္နဲ႔ေက်းရြာအဆင္႔ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ စြမ္းရည္ျမွင္႔သင္တန္းေတြထပ္ေပးဖို႔ ဒီအဖြဲ႔ကတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ့ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၄)ခုက ကုိယ္စားလွယ္(၆၂)ဦးနဲ႔တစ္သီးပုဂၢလ (၇)ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၆၉)ဦးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(၅)ဖြဲ႕ ၊ ျပင္ပေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႕ (၇)ဖြဲ႕ နဲ႔သံရံုး (၂၂) ရံုးက စုစုေပါင္း ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာသူ (၁၃၉၃) ဦးက ေစာင္႔ၾကည္႔ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။


 

Related News