ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ျမသက္တင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္တဲ့ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ေစတီ၀င္ထြက္ေပါက္အနီး လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားကို ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္က ဗိုလ္တေထာင္က်ိဳက္ေဒးအပ္ ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးမုခ္ဦး၀မွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါလူကူးခံုးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္မွာ တင္ဒါစတင္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ(၂၀)ရက္မွာ ျမသက္တင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၉)ရက္မွာ လူူကူးခံုးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၀)ရက္မွာ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာပါ။ ခံုးေက်ာ္တံတား Foundation ပံုစံက  RC Pile၊ RC Cap အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး ခံုးေက်ုာ္တံတားရဲ႕ အေပၚဘက္ကိုေတာ့ စတီးကာလာအသံုးျပဳတည္ေဆာက္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္ေစတီ၀င္ ထြက္ေပါက္အနီးမွလူကူးခံုးေက်ာ္တံတား ေရရွည္တည္တံ့ေစဖို႔နဲ႔သန္႔ရွင္းသာယာေစဖို႔အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွတာ၀န္ရွိ သူေတြအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မွသာ ေရရွည္တည္တံ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါတံတားဟာ (၁၇၄)ေပရွည္လ်ားျပီး စက္ေလွကားအတက္တစ္စင္းစီ ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လုပ္ငန္းကာလအေနနဲ႔(၆)လၾကာျမင့္မယ္လို႔သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ တည္ေဆာက္မႈမျပီးစီးခဲ့တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို တည္ေဆာက္ခ်ိန္တစ္လ ထပ္မံေတာင္းခံခဲ႔ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အေၾကာင့္ တံတားတည္ေဆာက္ခ်ိန္(၇)လၾကာျမင့္ ျပီးစီးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။တံတားတည္ေဆာက္မႈတန္ဖိုးအေနနဲ႔ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း(၇၂၂.၇၃၅)သန္းကုန္က်ခဲ့ျပီး အခုဗိုလ္တေထာင္ဘုရားအနီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားနဲ႔ ျပည္လမ္းမဟာျမိဳင္မွတ္တိုင္အနီးမွာတည္ေဆာက္ေနတဲ့ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား(၂)ခုစလံုးကို ျမသက္တင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက တင္ဒါတစ္ရက္ထဲရရွိခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းျပီးစီးမႈကာလလည္းတူညီတယ္လို႔သိရပါတယ္။မဟာျမိဳင္မွတ္တိုင္အနီး ျပည္လမ္းမွာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားကို ျပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလ(၂၇)ရက္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News