ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ JICA(ဂိ်ဳက္ကာ)မွ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေနတယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕စက္မႈဇုန္ကေနာင္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကသိရပါတယ္။ JICA(ဂိ်ဳက္ကာ)အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ အေထာက္အပံ့ရရွိေစဖို႔၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔၊ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီးေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းအရ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SME လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း(၂၇၀) ၀န္းက်င္ကိုေခ်းေငြေတြထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုစီမံကိန္းအပိုင္း(၂)အျဖစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလမွစၿပီးေခ်းေငြေတြထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ို႔ JICA မွတာ၀န္ရွိသူကေျပာပါတယ္။ SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ေခ်းေငြရယူလိုပါက လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြ လိုအပ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းကို အနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ အရက္ဘီယာ ေရာင္းခ်တဲ့လုပ္ငန္း၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရာင္းခ်တဲ့လုပ္ငန္း စတာေတြကိုေတာ့ကန္႔သတ္ထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ေခ်းေငြရယူလိုပါကပုဂၢလိကဘဏ္ေတြျဖစ္တဲ့ CB Bank၊ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ United Amera Bank ၊ KBZ Bank၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ စတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာက ႀကီးမွဴးၿပီး JICA နဲ႔ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News