အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (VSDP)က ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ သင္တန္းဆင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲကို ေအာက္တိုဘာ(၉)ရက္က Wyndham (၀န္ဒGrand Yangon Royal Lake Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။Swisscontact အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (VSDP) သင္တန္းေက်ာင္းမွာ အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းသူ၊ အစားအေသာက္ တည္ခင္းဧည့္ခံသူ၊ ခရီးဦးႀကိဳဆိုသူနဲ႕ အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ရန္ျပင္ဆင္ေပးသူ အစရွိတဲ့ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေလးမ်ိဳးအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ရာမွာ ဆင့္ကဲျပန္႕ပြားပညာေပးပံုစံျဖင့္ နိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရွိ  ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားက တစ္ဆင့္ ဟိုတယ္အတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အဆင့္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းနည္းျပမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းေတြကို အခမဲ႕ သင္ၾကားေပး ေနတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

သင္တန္းကာလကေတာ့ (၇)ပတ္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ျပီး  သင္တန္းသားမ်ားကို လိုအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိလာေစဖို႕ လက္ေတြ႕ဦးစားေပးတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့က်င္မႈျဖင့္ မိတ္ဖက္ဟိုတယ္ေတြမွာ ပို႕ခ်ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသင္တန္းဆင္းပြဲ မွာ ေတာ့ သင္တန္းသား သင္တန္းသူေပါင္း  (၁၆၀)ကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပး အပ္ခဲ့ပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။Swisscontact အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (VSDP) သင္တန္းေက်ာင္းကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သင္တန္းၿပီးဆံုးသူေတြကိုလည္း ေဒသအတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားနဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ရရွိနိုင္ေစဖို႕ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတာေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News