မႏၱေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာဖြင့္ပြဲႏွင့္အတူ မႏၱေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္(၂၀၁၈)ကိုႏိုဝင္ဘာလ(၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းက မႏၱေလး ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာမွာ စတင္က်င္းပေနပါတယ္။ မႏၱေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာဖြင့္ပြဲႏွင့္အတူမႏၱေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္(၂၀၁၈)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္၊ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူး၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွဝန္ႀကီးေတြ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာရဲလြင္၊ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွသံအမတ္ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာကတာဝန္ရွိသူေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခမ္းအနားမွာမႏၱေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာကို New Srartlight Group of Companies က မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ဟာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြရွိေနၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကို ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာဖို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖန္တီးမယ္လို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ 

အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့မႏၱေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္မွာမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကထြက္ကုန္ျပခန္းေတြ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မၾကာခင္မွာအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ၊ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္၊ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအစီအစဥ္ေတြ ပါဝင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဖိုရမ္မွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုယ္တိုင္တူရာစီးပြားေရးက႑အလိိုက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။မႏၱေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္ကိုႏိုဝင္ဘာလ(၉)ရက္မွႏိုဝင္ဘာလ(၁၁)ရက္အထိ၃ရက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းအစရွိတဲ့လုပ္ငန္းျပခန္း(၂၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ျပသထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News