သဘာ၀နည္းအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ႔ ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံေတြက ိုစိုက္ပ်ိဳးတဲ႔ေတာင္သူေတြ အရင္ကထက္ ပုိမိုမ်ားျပားလာေပမယ္႔ ေစ်းကြက္ေနရာရရွိေရးအပိုင္းမွာ အခက္အခဲရွိေနတဲ႔အတြက္ ေစ်းကြက္ေနရာပိုျပီးရရွိလာေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ စိမ္းလန္းျခံဟာ ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္္သီးႏွံေတြကို(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ကစတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔တာ ျဖစ္ျပီး စတင္စိုက္ပ်ိဳးစဥ္က ေတာင္သူဦးေရ(၅)ဦးနဲ႔ေျမ(၉)ဧကအေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ႔  ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးတဲ႕နည္းစနစ္ကိုစိတ္၀င္စားလာတဲ႕ေတာင္သူဦးေရပိုမိုမ်ားျပားလာလို႕လက္ရွိမွာေတာင္သူဦးေရဟာ(၁၀၀)ေက်ာ္အထိရွိေနပါျပီ။ ဒီျခံမွာမုန္႕ညွင္း၊ ကိုက္လန္၊ ကန္စြန္း၊ ခ်ဥ္ေပါင္စတဲ႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမ်ိဳးအစား(၁၁)မ်ိဳးကိုိုအဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးေနပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ႔ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္သီးႏွံေတြကို ျပည္တြင္းမွာသာမကပဲဲဲျပည္ပႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ႔ စင္ကာပူ၊ ရုရုားစတဲ႔ ႏုိင္ငံေတြကို ပါစမ္းသပ္တင္ပို႕ေနျပီးေစ်းကြက္ေနရာပိုျပီးရရွိေအာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ စိမ္းလန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရးသမ၀ါယမအသင္းလီမိတက္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာကိုသူရိန္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္အတြင္း အခုလိုပဲေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးတဲ႔ ျခံေလးျခံခန္႔ရွိျပီး စိမ္းလန္းျခံဟာ စိုက္ပ်ိဳးတဲ႔ဧကအမ်ားဆုံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ဆိုတာဟာ သဘာ၀နည္းေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ေျမႀသဇာေတြ၊ ပိုးသတ္ေဆး ေတြကိုသာ အသုံုးျပဳစိုက္ပ်ိဳးတဲ႔ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီးဓာတုပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတုေပါင္းသတ္ေဆး၊ အပင္ႀကီးထြားေစတဲ႔ ေဟာ္မုန္း၊ဗီဇျပဳျပင္ထားတဲ႔မ်ိဳးမ်ားကိုအသုးံမျပဳထားတဲ႔နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ အသီးအႏွံေတြကို ေတာင္သူေတြစိတ္၀င္စားမႈမ်ားလာေအာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံေတြကိုစိုက္ပ်ိဳးရာမွာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအေလ႔အက်င္႔ေကာင္းေတြျဖစ္တဲ႔(GAP)နည္းစနစ္နဲ႔စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ဖို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႕ ေတာင္သူေတြကိုအသိပညာေပးထားပါတယ္။အခုေနာက္ပိုင္းေတာ႕စားသုးံသူေတြအေနနဲ႔ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္အသီးအႏွံဆိုျပီးခြဲျခားစားသုးံတာေတြရွိလာတယ္လို႕စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနေညာင္ႏွစ္ပင္ဥယ်ာဥ္ျခံ ျခံဦးစီးမွဴးဦးေအာင္ေဌးကေျပာပါတယ္။

ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္အသီးအႏွံေတြကိုစိုက္ပ်ိဳးရာမွာအရင္က စိုက္ပ်ိဳးရမယ္႔ နည္းစနစ္ေတြကိုမသိရွိတဲ႕အတြက္  အခက္အခဲေတြရွိခဲ႔ျပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ႔ အရင္ကထက္ သီးႏွံအထြက္တိုးလာတယ္လို႔ ေတာင္သူကိုဖိုးျဖဴကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။အခုလက္ရွိမွာေတာ႔ ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္သီးႏွံေတြကို စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပညာေပးေဆာင္ရြက္ရာမွာ(NGO)ေတြ ကလည္း ေတာင္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြရွိလာျပီး ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္အသီးအႏွံေတြကို သီးသန္႕ စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်တဲ႔ ေစ်းေတြရွိလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News