ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) မွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ႔ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ကုမၸဏီ္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းေပးျပီး ရယူႏိုင္ျပီလို႔သိရပါတယ္။ DICA ရဲ႕ ၀က္ဆိုဒ္ကေနတဆင္႔ အြန္လိုင္းကေနေငြသြင္းျပီး ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား၊ လိပ္စာနဲ႕ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္၊ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ဘယ္သူေတြက ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူေတြ ဆိုတာနဲ႔ သူတို႔နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို သိႏိုင္မွာျဖစ္သလို မူရင္းကုမၸဏီအမည္ ၊ ကုမၸဏီမွာ ရွယ္ယာဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ၊ အဓိက ရွယ္ယာရွင္ ေတြကဘယ္သူလဲ ၊ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာပါမပါ ၊ကုမၸဏီအေနနဲ႕ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ႔ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ ဘာေတြ ဘဏ္မွာ ေပါင္ႏွံထားလည္းဆိုတာပါ သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလ(၅)ရက္ကစျပီး ဒီ၀န္ေဆာင္မႈ ကို ရရွိႏိုင္ျပီလို႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္မတိုင္မီ ျပည္တြင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီအားလံုးဟာ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ စတင္အသက္၀င္တဲ့ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကစျပီး (၆)လအတြင္း အြန္လိုင္းကေန ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္တာေတြကို ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္လအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပံုမတင္ပါက ေနာက္ထပ္တစ္လ အတြင္း ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ျပီး ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမွာျဖစ္ကာ ေက်ာ္လြန္ပါက ကုမၸဏီအျဖစ္က ရုတ္သိမ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒဏ္ေၾကးေငြကေတာ႔ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး က်ပ္တစ္သိန္း ကေန ၂၅သိန္းအထိ ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ႔ ကုမၸဏီႏွစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ အြန္လိုင္းကေန ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ ထားျပီးကုမၸဏီအသစ္ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကလည္း လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကစျပီး ျပည္တြင္းမွာ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအစား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒနဲ႕ အစားထိုး က်င္႔သံုး လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာကုမၸဏီေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ရွယ္ယာပါ၀င္မႈ (၃၅)ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင္႔ ရမွာျဖစ္ျပီး တစ္ဦးတည္းနဲ႔ ကုမၸဏီေထာင္ခြင္႔လည္းရွိ ေနပါတယ္။ 

 

 

Related News