အမ်ိဳးသားေသြးဌာနရဲ႕ ေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာ့၀ဲေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ အဆင့္ျမွင္တင္မႈအတြက္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္က အမ်ိဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွာ ေန႔စဥ္လာေရာက္ေသြးလွဴဒါန္းမႈေတြရွိေနၿပီး ရရွိတဲ့ေသြးပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြလံုျခံဳ စိတ္ခ် ႏိုင္သလို အမွားအယြင္းကင္းစြာ ေသြးျပန္လည္ထုတ္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခုလို ေဆာ့၀ဲကို အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါစနစ္ဟာ ေသြးလွဴဒါန္းသူေတြ လာေရာက္လွဴဒါန္းတဲ့အခါအခ်က္အလက္ေတြျဖည့္ၿပီးရင္ လက္ေဗြစနစ္နဲ႔ လာလွဴသူရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကိုသိမ္းယူထားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသြးလာလွဴခ်ိန္မွာလည္းလွဴဒါန္းသူရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတြကို အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္မွာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈေတြမရွိႏုိင္သလို ႏုိင္ငံတကာ ေသြးလွဴဘဏ္မ်ားရဲ႕စံႏႈန္းနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ဒီေဆာ့၀ဲကို တာ၀န္ရွိသူမဟုတ္ဘဲ တျခားသူေတြ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ရင္လည္း ျပန္လည္ေျခရာခံႏုိင္ၿပီး စစ္ေဆးႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီေဆာ့၀ဲကို အမ်ိဳးသားေသြးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ေဆာ့၀ဲေရးဆြဲသူေတြက ပူးေပါင္းကာ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေဆာ့၀ဲကို အမိ်ဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)မွာ (၂၀၀၄)ခုႏွစ္ကစတင္အသံုးျပဳေနတာျဖစ္ပါတယ္။ႏို၀င္ဘာ (၁၄)ရက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေဆးရံု (၈)ခုမွာ အဆိုပါေဆာ့၀ဲကုိအသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက ေဆးရံုေတြမွာလည္း ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။  အမိ်ဳးသားေသြးဌာန(ရန္ကုန္)မွာတစ္လကို  ေသြးလွဴဒါန္းသူ(၇၀၀၀)ခန္႔ ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News