ခ်င္းလူမ်ိဳးစု တစ္ခုျဖစ္တဲ့ခူမီးမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ဖိုရမ္ကိုေတာ့ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္မွာရွိတဲ႔ ဆံုဆည္း ဧဒင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ အခုဖိုရမ္ဟာ ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ႏို၀င္ဘာ (၈)ရက္ကေန (၁၀)ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ဒုတိယအၾကိမ္ ခူမီးမ်ိဳးႏြယ္စု ဖိုရမ္ကိုေတာ႔ ခ်င္းျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္ နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းမွာရွိတဲ့ ဇုန္နယ္ (၇)  ခုက ကိုယ္စားလွယ္ (၆၇)ဦးက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အခုဖိုရမ္မွာေတာ႔ ႏိုင္ငံေရး ၊လံုျခံဳေရး နဲ႔မ်ိဳးႏြယ္စုအေရး ၊စီးပြားေရး ၊ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ၊ေျမယာ နဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၊က်န္းမာေရး နဲ႔ပညာေရး ၊တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူ နဲ႔ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ၊အမ်ိဳးသမီး ၊လူငယ္ ၊သက္ၾကီးရြယ္အို နဲ႔ကေလးသူငယ္ အေရးကိစၥေတြကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါ တယ္။

ယခင္ ပထမအၾကိမ္ ဖိုရမ္ကိုေတာ႔ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ခူမီးမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ဖိုရမ္ကို ေတာ႔ ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပဖို႕ လ်ာထားတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။အခုသံုးရက္တာ ဖိုရမ္ကေန ဘံုသေဘာထား (၁၈)ခု၊ဆက္လက္တင္ျပရမယ္႔ လုပ္ငန္းစဥ္(၃၀) နဲ႕ ခူမီးမ်ိဳးႏြယ္စု အဖြဲ႕အစည္းေတြ အတြင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္(၃၅)ခုကို ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဖိုရမ္က သေဘာတူညီခ်က္ ေတြအနက္ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသခံေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အပါအ၀င္ မီးဇာေက်းရြာကို ျမိဳ႕အဆင္႔တိုးျမွင္႔ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး အစုိးရကိုဆက္လက္တင္ျပသြား မယ္လို႔သိရပါတယ္။ခူမီးမ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္မွာ အမ်ားစုေနထိုင္ေနၾကတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္မွာေတာ႔ အိမ္ေျခ တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ ၊အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး လူဦးေရအားျဖင္႔ ကိုးေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

 

 

 

Related News