ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လာမယ့္ရခိုင္ျပည္နယ္က ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီလို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္။  ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြျပန္လည္လက္ခံေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေပၚ ႏို၀င္ဘာ(၁၁) ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခုလ(၁၅)ရက္၀န္းက်င္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ (၂၂၀၀)ေက်ာ္ဟာ ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရလမ္း၀င္ေပါက္ ငါးခူရစခန္း ကို၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာဘက္ကေတာ႔ တစ္ရက္ကို လူ(၁၅၀)ဦးႏႈန္းနဲ႔ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို အဆိုျပဳထားတာျဖစ္ပါ တယ္။ႏို၀င္ဘာလလယ္လို႔ဘဂၤလာဒေဒ႔ရွ္ဘက္က ေျပာထားေပမယ္႔ ေန႔ရက္နဲ႔အခ်ိန္အတိအက်ကိုေတာ႔ ျပန္လည္အေၾကာင္းမျပန္ ေသးဘူးလို႔သိရပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကေတာ့ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ထားျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။    ျပန္လည္၀င္ေရာက္မယ္႔သူေတြကို အၾကမ္းဖက္စာရင္းမွာပါမပါနဲ႔အမွန္တကယ္ေနထိုင္ဖူးသူ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆး လက္ခံကာ ဆႏၵရွိပါက ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ခံယူႏိုင္ဖုိ႔ NV ကဒ္ေတြ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ျပီး NV ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ပါက ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင္႔ရွိမယ္လို႔သိရပါတယ္။

၀င္ေရာက္လာမယ့္ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြကိုေတာ႔ ငါးခူးရစခန္းက တဆင့္လွဖိုးေခါင္ ၾကားစခန္းမွာ ယာယီထားရွိကာ ျပန္လည္ေရးဆြဲထားတဲ့ေက်းရြာစီမံကိန္း ေနရာ(၄၂)ခုမွာ ေနရာခ်ထား ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က(၂၀၁၈)ဇန္န၀ါရီ(၂၃) ရက္ကတည္းက ေရလမ္း ၀င္ေပါက္အျဖစ္ ငါးခူရနဲ႔ ကုန္းလမ္း၀င္ေပါက္အျဖစ္ ေတာင္ျပိဳကိုသတ္မွတ္ျပီး ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းေတြဖြင္႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီတုန္းက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဘက္ကေပးပို႔ထားတဲ့ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူ(၈၀၃၂)ဦးရဲ႕ စာရင္းေတြကို ျပန္္လည္ စိစစ္ျပီးေနာက္ လူ(၅၀၀၀)ရဲ႕စာရင္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဘက္ ကိုျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ႕ပါတယ္။

ဒီထဲက လူဦးေရ(၂၂၀၀)ေက်ာ္က ပထမအသုတ္အေနနဲ႔အခုလအတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္ လူဦးေရ (၂၁၀၀)နီးပါးက ဒုတိယအသုတ္အေနနဲ႔ ကုန္းလမ္း ၀င္ေရာက္ကာ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ေမာင္ေတာခရိုင္ဟာ ဧရိယာ (၁၃၆၅)စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းျပီး ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႔ကုန္းမိုင္ (၁၂၀) ေက်ာ္နဲ႔ေရမိုင္ (နတ္ျမစ္)အတြင္း (၃၉)မိုင္ဆက္စပ္မႈရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မတိုင္ခင္ စာရင္းေတြအရ ေမာင္ေတာ ခရိုင္မွာေက်းရြာ ေပါင္း(၇၂၀)၊အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းေက်ာ္ ၊ လူဦးေရ ရွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။    

 

 

 

 

Related News