ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ကို ယခုႏွစ္ပြင့္လင္းရာသီမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၀င္ေရာက္မႈဟာ(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ပြင့္လင္းရာသီနဲ႔ ယွဥ္ရင္အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္မွာ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈဟာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ဇန္န၀ါရီလကေန ၾသဂုတ္လအထိ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ပိုမို၀င္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ စက္တင္ဘာလကစၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ႏိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈ(၁၈၀၁၀)ဦးရွိခဲ့ၿပီး(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာေတာ့ (၁၇၁၇၆)ဦးသာရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ကို ထုိင္း၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ဥေရာပလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားအျပားလာေရာက္ၾကၿပီး (၅၀)ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဆံေတာ္အစစ္ကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းနဲ႔၊ ဘိုးဘိုးႀကီးကို လာေရာက္ပြဲထိုးၾက တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဧည့္ဝင္ေၾကးကိုေတာ့ တစ္ဦး ေျခာက္ေထာင္က်ပ္ ေကာက္ခံေနၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ ကင္မရာကင္းလြတ္ခြင့္၊ သန္႔စင္ခန္းအခမဲ့၊ ေရသန္႔ဗူး၊ စႏိုးတာဝါမ်ားအခမဲ့ေပးေဝၿပီး လံုခ်ည္မ်ားလည္း ငွားရမ္းေပးမႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ ရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကိုႏိုင္ငံၿခားသား၀င္ေရာက္မႈမွာအမ်ားဆံုးၿဖစ္ၿပီး ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိ္က္ေဒးအပ္ ဆံေတာ္ဦး ေစတီေတာ္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံၿခားသား၀င္ေရာက္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပြင့္လင္းရာသီေတြမွာေတာ့ စေန၊ တနဂၤေႏြလိုရက္မ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ရက္ကို တစ္ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News