ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ႏို၀င္ဘာ ၁၂ရက္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာစတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းပထမေန႔မွာ ကတိသစၥာမျပဳရေသးတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္(၈)ဦးနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္(၁)ဦးတို႔က ကတိသစၥာျပဳျခင္းနဲ႔ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆုိတင္သြင္းျခင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳျခင္းေတြကို ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းကမွာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၅ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့ျပီး ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News