အစုိးရရုံးစုိက္ရာေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတစ္၀ုိက္မွာ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT)ေတြ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ေရးတင္ျပ သြားမယ္လုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေနျပည္ေတာ္ဇုန္)မွသိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကုိျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားေတြပုိမုိလာေရာက္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြျမွင့္တင္ဖုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေနျပည္ေတာ္ဇုန္)ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေနျပည္ေတာ္ဇုန္)အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ နုိင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြ ၾကိဳက္နွစ္သက္ျပီး လာေရာက္လည္ပတ္လုိ႔ရမယ့္ ေက်းရြာေတြကုိ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT)ေတြအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ေရးအတြက္ ေလ႔လာမႈေတြျပဳလုပ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြထံတင္ျပသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေနျပည္ေတာ္ဇုန္)ကုိ အဖြဲ႔၀င္(၁၄)ဦးနဲ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အတည္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားကုိ နုိ၀င္ဘာလ(၁၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားေတြလာေရာက္လည္ပတ္ဖုိ႔အတြက္ ေနရာအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အဆုိပါေနရာေတြထဲမွာျပည္တြင္းခရီးသြားေတြ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈမ်ားျပားတဲ႔ ဗုဒၶဂါယာ(ေနျပည္ေတာ္)၊ ေရပူစမ္းအပန္းေျဖေနရာေတြ၊ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္၊ အမ်ိဳးသား အထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္ေတြ အပါအ၀င္လည္ပတ္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္လုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေနျပည္ေတာ္ဇုန္)ယာယီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေထြးက ေျပာပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္မွာ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္အခမ္းအနားေတြျပဳလုပ္နုိင္တဲ႔ေနရာေတြအပါအ၀င္ နုိင္ငံေတာ္ဧည္႔ေဂဟာ အျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ႔ ဟုိတယ္၁၀လုံးအပါအ၀င္ ၾကပ္သုံးပြင့္အဆင့္ကေန ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင္႔ရွိတဲ႔ ဟုိတယ္အလုံးေပါင္း၆၀ေက်ာ္အထိရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News