ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၀င္းအတြင္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ရုပ္ရွင္သမိုင္းျပတုိက္ကို ျပတုိက္အတြက္ပစၥည္းမ်ား ေနရာခ်ထားႏုိင္ဖို႔္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိၿပီးစီးေနၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္သမိုင္းျပတုိက္ကို (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ အခုျပင္ဆင္မႈဟာ ပထမဆုံးအၾကိမ္အၾကီးစားျပင္ဆင္မႈျဖစ္ၿပီး အျပင္ပိုင္းၾကံ႕ခုိင္မႈကို အရင္ဆံုးျပင္ဆင္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ားေနရာခ်ထားႏုိင္ဖို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရုပ္ရွင္သမုိင္းျပတိုက္မွာ ျပသမယ့္ျပခန္း(၆)ခန္းျဖစ္တဲ့ ေငြရတုျပခန္း၊ေရႊရတုျပခန္း၊စိန္ရတုျပခန္း၊ရုပ္ရွင္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အၾကိဳျပခန္း၊စက္မႈျပခန္းနဲ႔ ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုျပခန္းဆိုၿပီး အခန္းခြဲျပသသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရုပ္ရွင္အနုပညာရွင္မ်ား၊အတတ္ပညာရွင္မ်ားက မိမိအပိုင္းအလိုက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ျပတုိက္ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒ေတြ လက္ထပ္က ၿပတုိက္ၿပဳၿပင္ဖို႔ ရန္ပံုေငြရွာခဲ့ၾကတာၿဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ၿပတုိက္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အၾကံေပးမႈေတြနဲ႔အတူ ၿပတုိက္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်ထားရွိကာ အဆင့္ၿမွင့္ တင္ႏုိင္ဖို႔ ျပခန္း(၆)ခန္းအတြက္ တစ္ခန္းကို ေငြက်ပ္သိန္း (၅၀)စီအကုန္က်ခံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္သမိုင္းၿပတုိက္ကိုေတာ့ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္ရုပ္ရွင္စိန္ရတုပြဲက်င္းပစဥ္က ၿပတိုက္အတြက္ပစၥည္းေတြကုိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ရုပ္ရွင္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ရုပ္ရွင္ခ်စ္သူေတြကလွဴဒါန္းခဲ့ကာ ရုပ္ရွင္ၿပတုိက္ကို (၁၉၉၈)ခုုနွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့တာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရုပ္ရွင္သမိုင္းျပတိုက္ရဲ႕ အၿပင္ပိုင္းၾကံ႕ခိုင္မႈ ၿပင္ဆင္မႈအတြက္ သိန္း(၆၀၀)၀န္းက်င္အထိကုန္က်ခံၿပင္ဆင္ခဲ့တာၿဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News