လူထုမိတ္ေဆြအက်ိဳးျပဳယာဥ္လိုင္းမွ YBS (93) ယာဥ္လိုင္းဟာ မတ္လ(၉)ရက္က စတင္ၿပီး ဒညင္းကုန္းလက္ကား ေစ်းသစ္ၾကီးကေန ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအထိ  စတင္ေျပးဆြဲေပးခဲ့တာပါ။ ႏို၀င္ဘာ(၁၂)ရက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ကေန ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအထိ စတင္ေျပးဆြဲေပးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ လူထုမိတ္ေဆြအက်ိဳးျပဳယာဥ္လိုင္းမွ YBS(93)ယာဥ္လုိင္း ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစတင္ခ်ိန္ကတည္းက ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ကေန ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအထိ ေျပးဆြဲေပးဖို႕ လမ္းေၾကာင္းတင္ခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွာ ေျမေနရာအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ဒညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးမွသာ ဂိတ္ရင္းအေနနဲ႕ထားျပီးေျပးဆြဲေပးခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာႏို၀င္ဘာ(၁၂)ရက္ကစတင္ျပီး YBS(93)ယာဥ္လိုင္းဟာ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္နဲ႕ ဒညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးမွာဂိတ္(၂)ခုထားျပီး ေျပးဆြဲေပးေနျပီလို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ကို ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေတြမွာ  ယာဥ္အားလံုး၀င္ေရာက္ေျပးဆြဲေပးျပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ စီးနင္းမႈမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွသာ ဒညင္းကုန္းလက္ကားေစ်းသစ္ၾကီးမွာ ဂိတ္ျပန္ထိုးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေျပးဆြဲတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ဒညင္းကုန္းလက္ကား ေစ်းသစ္ၾကီးကေန  ခေရပင္လမ္းခြဲ၊ အမွတ္(၃)လမ္းဆုံ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပအ၀ိုင္း၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊ သု၀ဏၰလမ္းဆုံ၊ ABC ၊ ပုစြန္ေတာင္ေစ်း၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပန္းဆိုးတန္းနဲ႔ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအထိ ေျပးဆြဲေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ကရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ၾကရတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ ေနရာစံုက လာေရာက္စီးနင္းၾကရတဲ့အတြက္ ကား(၂)ဆင့္(၃)ဆင့္ေတြစီးေနရတာေၾကာင့္အဆင္ေျပမႈမရွိခဲ့ဘူးလို႕ေျပာပါတယ္။ ဒီယာဥ္လိုင္း ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ကို ၀င္ေရာက္ေျပးဆြဲလာတဲ့အတြက္ အရင္လိုေစာင့္ဆိုင္းရတာမ်ိဳးေတြမရွိပဲ အဆင္ေျပမႈရွိသြားျပီလို႕ေျပာပါတယ္။လက္ရိွ လူထုမိတ္ေဆြအက်ိဳးျပဳေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမွာ YBS(78)နဲ႔ (93)၊ (94)၊ (32)၊ (97) ဆိုျပီး ယာဥ္လိုင္း(၅)လိုင္း ေျပးဆြဲေပးေနျပီး ယာဥ္လိုင္းတစ္လိုင္းကို ယာဥ္အစီးေရ(၅၀)နဲ႕ေျပးဆြဲေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းရွည္တဲ့ YBS(97)ယာဥ္လိုင္းမွာေတာ့ ယာဥ္စီးေရ(65)စီးနဲ႕ေျပးဆြဲေပးေနျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ YBS(93)ယာဥ္လိုင္းကိုလည္း ယာဥ္စီးေရ(၅)စီးထပ္မံျဖည့္တင္းေျပးဆြဲေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီယာဥ္လိုင္းေတြမွာ သံဃာေတာ္နဲ႔ သီလရွင္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူ၊ မသန္စြမ္းသူ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အခမဲ႔စီးနင္းႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News