ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီး ကုတင္ (၁၀၀၀)မွာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါပညာေပးကုသဌာနႏွင့္ အထူးကုျပင္ပလူနာဌာန(၂)တုိ႔ကုိ ႏို၀င္ဘာလ(၁၃)ရက္ကဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားနဲ႔ဖြင္႔လွစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာဆီးခ်ိဳေရာဂါခံစားရတဲ႔ ေဝဒနာရွင္ေတြဟာ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ပုိမုိမ်ားျပားလာေနၿပီးဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ေတြ မ်ားျပားလာတာနဲ႔ အမွ် ဆီးခ်ိဳေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာေပးမႈေတြ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးဖို႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို သိရွိျပီး ေရွာင္ရွားသင့္တာေတြ ေရွာင္ရွားနုိင္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆီးခ်ိဳပညာေပးကုသဌာနကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီး ကုတင္(၁၀၀၀)မွ ေဆးရုံအုပ္ၾကီး ေဒါက္တာပပက ေျပာၾကားပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါပညာေပးကုသဌာနႏွင့္ အတူ အထူးကုျပင္ပလူနာဌာန(၂)ကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ၿပီးအထူးကုျပင္ပလူနာဌာန(၂)ကုိ လူနာေတြအေနနဲ႔ သန္႔ရွင္းက်ယ္၀န္းတဲ့ ေနရာမွာကုသမႈခံယူႏုိင္ဖို႔နဲ႔ လူနာေတြကိုလာ ေရာက္ကုသတဲ့ဆရာ၀န္ေတြ ေအးေအး ေဆးေဆးနဲ႔ ၾကည့္ရႈကုသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါပညာေပးကုသဌာနႏွင့္ အထူးကု ျပင္ပလူနာဌာန(၂) ဖြင့္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဆီးခ်ိဳေရာဂါပညာေပးကုသဌာနကုိ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးမွာဖြင့္လွစ္ထားတာ သံုးခုရွိၿပီးယခု ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီး ကုတင္ (၁၀၀၀)မွာဖြင့္လွစ္ခဲ႔တာဟာ ေလးခုေျမာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News