မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အစားထုိးသစ္သားအစိတ္အပုိင္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ ပန္းပုလက္မႈမ်ား ျပန္လည္သက္၀င္ ေစျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဂ်က္ဖာဆင္စာၾကည့္တိုက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ေဆြးေႏြးပဲြကုိ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ကမၻာ႔ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးရန္ပုံေငြအဖဲြ႔နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပန္းပုဆရာႀကီး ဦးကံခြ်န္တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္တာဟာ သမိုင္း၀င္ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ အစားထုိးသစ္သားအစိတ္အပုိင္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေစဖုိ႔နဲ႔သစ္သားပန္းပုလက္မႈမ်ားထုလုပ္ရာမွာ မူလေရွးေဟာင္း လက္ရာမပ်က္ေစဖို႔ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကုိ ပန္းပုပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစဖုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလို သမိုင္း၀င္ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း အစားထုိးသစ္သားအစိတ္အပုိင္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ ပန္းပုလက္မႈမ်ား ျပန္လည္သက္၀င္ေစဖုိ႔ျပဳလုပ္ရာမွာ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီး ေတာင္ဘက္နဲ႔ အေနာက္ဘက္က ၀ရန္တာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းရဲ႕ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ရုိးရာ အေျခအေနေတြကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္တာ ေရွးေဟာင္းသစ္သားအေဆာက္အဦေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းနဲ႔အညီ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္မႈေတြ၊ ၀ရန္တာမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ အလွဆင္သစ္သားပန္းပုလက္ရာေတြကုိ ျပန္လည္ဖန္တီးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုေဆြးေႏြးမႈဟာ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ၿပီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမြမ္းမံထိန္းသိမ္းျခင္းနည္းစနစ္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္း သစ္သား ထိန္းသိမ္းျခင္းထူးျခားမႈမ်ား၊ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းမွာလက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ သစ္သားပန္းပုရုပ္မ်ား ထုလုပ္မႈလုပ္ငန္း စဥ္ေတြကို ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News